Historiek

Avondzon werd gesticht door de congregatie “Gesticht der Zusters van Maria en Jozef”. Avondzon Historiek 1877De hoofdzetel van deze congregatie was vroeger in Geraardsbergen, maar is sinds 1996 overgebracht naar Erpe.

Uit het kroniekboek van de congregatie halen we volgende informatie in verband met de start te Erpe: “De Eerwaarde heer Felix Van De Putte, pastoor te Erpe, is komen zusters vragen om op zijne parochie eene bewaarschool in te richten en, later, ouderlingen van beide geslachten op te passen. Met de hulp van dien E.H. Pastoor, hebben wij een huis in deze gemeente aangekocht, en den 30 october 1877 zijn vier van onze zusters er naartoe gezonden.”

Avondzon Historiek 1880Het huis dat werd aangekocht was de hofstede van de familie Van der Schueren-Schockaert, gelegen aan de Oudenaardsesteenweg te Erpe, thans de Dorpstraat.

Omwille van financiƫle moeilijkheden werd in 1880 het hospice gesloten en het was pas in 1927 dat men terug een heropnemen van de bejaardenzorg in de analen van de kloostergemeenschap terugvindt. Door een nieuwe nood en een nieuwe aanpak van zorg voor bejaarden diende de congregatie zich te herbronnen.

In 1974 werd de beslissing genomen een nieuw rusthuis te bouwen van 70 bedden, ter vervanging van Het St Elisabethrusthuis van Erpe en het rusthuis Maria en Jozef van Oetingen (Brabant).

Zodoende werd op 18 november 1978 het nieuwe rusthuis Avondzon geopend. Er waren Avondzon Historiekzoveel aanvragen tot opname dat de capaciteit van 70 bedden te klein was. In 1985 werd een bijkomende vleugel geopend van 33 bijkomende bedden.

In 1992 werden terug kamers bijgebouwd, en in 1996 kwam er een erkenning tot 147 bedden. Door verder uitbreiding bezit het rusthuis momenteel 160 bedden waar bejaarden kunnen verblijven, hetzij voor lange tijd, hetzij voor korte tijd.

Omwille van een veranderende behoefte in de maatschappij, en omwille van de vergrijzing bouwde Avondzon in 1999 20 serviceflats, een centrum voor kortverblijf, een dagopvangcentrum en een mogelijkheid tot nachtopvang.