Missie en Visie

MISSIE ROB RVT

Avondzon vzw streeft ernaar alle nodige zorgen te verlenen aan de bewoners (ouderen 65+ ) zonder enig voorbehoud of onderscheid, om hen een optimale toestand van geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn te waarborgen tegen een betaalbare prijs, met en door een ingesteldheid onder de medewerkers, die wordt geleid vanuit een christelijke geloofsovertuiging, met respect voor ieders overtuiging en vrijheid.

Dit moet tevredenheid schenken aan de bewoners en hun familie, maar ook aan de raad van bestuur, de directie en de medewerkers.

Lichamelijk welzijn.

Dit behelst een multidisciplinaire verzorging die aangepast is aan de noden van de bewoner. Zij komt tot stand door de interactie tussen de medici, het verpleegkundig, het paramedisch, technisch, pastoraal, animatie en logistiek personeel met hun specifieke deskundigheden. De professionele deskundigheid en de menselijke vaardigheden wordt gehandhaafd door een permanente vorming en een beleid dat investeert in zijn medewerkers.

Geestelijk welzijn.

Elke bewoner moet zich aanvaard en gesteund weten door ons. De bewoner kan volledig zichzelf zijn en kan in volle vrijheid zijn overtuiging beleven of uiten. Respect en vriendelijkheid zijn onze hulpmiddelen om dit doel te ondersteunen.

Sociaal welzijn.

De bewoner dient de mogelijkheid te krijgen, zelfs aangemoedigd te worden om contacten te leggen en te onderhouden met de medebewoners, de medewerkers en eventuele bezoekers. Zo bekomt men een volledige integratie in de leefgemeenschap en wordt Avondzon een warme thuis. Ieders vrijheid en ingesteldheid wordt hier wel gewaarborgd.

Betaalbare prijs.

We trachten de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen te benaderen zonder dat de beoogde dienstverlening geschaad wordt.

 

MISSIE ASSISTENTIEWONINGEN

“Avondzon Erpe v.z.w” wil bijdragen tot de mogelijkheid om senioren zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Daarom wil “Avondzon Erpe v.z.w.”, via de serviceflats, kwaliteitsvolle, betaalbare en aangepaste woningen aanbieden. De doordachte vormgeving, domotica en zorg- en dienstverlening binnen het woon- en zorgcentrum, zal u helpen in de organisatie van uw dagelijks leven dat, mits eventuele hulp, even vlot zal verlopen als vroeger. De serviceflats zijn bij voorkeur bestemd voor inwoners van Erpe-Mere en omgeving, zonder enig voorbehoud of onderscheid, die minstens vijf en zestig jaar (65+) zijn en mentaal en fysisch nog in grote mate onafhankelijk zijn.

Avondzon Erpe v.z.w. engageert zich om een kwalitatief en volledig dienstenpakket aan te bieden met respect voor de waardigheid van elke bewoner. Dit kunnen wij verzekeren door beroep te doen op deskundige en gemotiveerde medewerkers en door overleg en samenwerking met externe hulpverleners en diensten.

Avondzon Erpe v.z.w. wil de zorgondersteuning aanpassen aan de behoeften en de vraag van iedere bewoner afzonderlijk door middel van een intern overleg.

Avondzon Erpe v.z.w. streeft eveneens naar veiligheid binnen en rond het serviceflatgebouw, maar ook naar een veiligheidsgevoel bij elke bewoner. Avondzon Erpe v.z.w. vindt het uitermate belangrijk dat de privacy van iedere bewoner maximaal gerespecteerd wordt.

We verzekeren een betaalbaar verblijf (rond de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen ) .