Nieuwe flats in Erpe Mere

Einde januari 2006 zal Avondzon starten met de nieuwbouw van 27 bijkomende flats.

De flats zullen gelegen zijn in de dorpstraat, dus in het centrum van de gemeente van Erpe, en rechtover de reeds bestaande flats. De dienstverlening zal uiteraard waargenomen worden door het woon- en zorgcentrum Avondzon v.z.w. De bouwwerken zullen in 2 fasen verlopen, gezien de dringende nood aan flats. Een eerste fase van 13 flats zou in gebruik worden genomen in maart 2007. De overige 14 flats zullen in het najaar van 2008 opengaan. De visie en de bekommernis van het bestuur van Avondzon vzw. blijft dezelfde, en met deze realisatie hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de nood aan zorg voor de senioren van Erpe-Mere.

HET ONTWERP

De realisatie