Schlagerfestival

Nachtegaaltjes van Avondzon

Kerstmarkt

Kerststukjes maken

Kapster & Pedicure

kapster & pedicure

Cafetaria

cafetaria

VADERFEEST

MOEDERFEEST

De Waker

De WakerDe universele figuur (hoofd, romp, mantel) staat voor een beschermende, zorgende opdracht.

Zij waakt als het ware over de bewoners. Vandaar dat ze door haar mystieke vormgeving alle facetten van de zorg vertegenwoordigt…in een kristelijk kader.

Het hoofd is gespleten. Dit verwijst zowel naar het plastische als naar de mens als persoonlijkheid.

De grote bol die staat voor de ‘buik’ van het zorgen, verwijst naar de instelling. Het kruisteken is verschillend aan de voor- en achterkant, volgens zijn of haar beleving.

De zijvleugels verluchten het beeld en refereren opnieuw naar de mystiek. Ze zijn eveneens gelaagd, uit plastische overwegingen en geven de sculptuur tegelijkertijd een zekere robuustheid mee. Hierdoor heeft de figuur ook iets van een ‘wachter of waker’.

De bollen rondom het beeld staan voor de bewoners. Hierbij is de samenhangende gedachte belangrijk.

De zijkanten zijn binnen de mantel voorzien van twee gezichten waardoor de toeschouwer kan beschouwen. Laat voor het overige de waker zijn eigen leven leiden of … lijden.

De Waker spreekt

Omringd door de sacrale beleving van mijn bestaan

Houd ik de wacht …

In tijdloze geborgenheid van …

Dag en nacht

De Waker  wordt gesitueerd als  “Symbolisme binnen het surrealisme”
Het beeld is gemaakt door Dennis Van Den Bossche van Erpe-Mere www.deboss.eu
Getagd met ,

Nieuwe flats in Erpe Mere

Einde januari 2006 zal Avondzon starten met de nieuwbouw van 27 bijkomende flats.

De flats zullen gelegen zijn in de dorpstraat, dus in het centrum van de gemeente van Erpe, en rechtover de reeds bestaande flats. De dienstverlening zal uiteraard waargenomen worden door het woon- en zorgcentrum Avondzon v.z.w. De bouwwerken zullen in 2 fasen verlopen, gezien de dringende nood aan flats. Een eerste fase van 13 flats zou in gebruik worden genomen in maart 2007. De overige 14 flats zullen in het najaar van 2008 opengaan. De visie en de bekommernis van het bestuur van Avondzon vzw. blijft dezelfde, en met deze realisatie hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de nood aan zorg voor de senioren van Erpe-Mere.

HET ONTWERP

De realisatie

Top