Prijzen


Avondzon MissieALGEMENE INFORMATIE
* MAALTIJDEN
De bewoners gebruiken de maaltijden op hun kamer of in een eetruimte indien gewenst. Elke namiddag wordt er gezamenlijk koffie gedronken in de cafetaria.

* GELOOFSOVERTUIGING
Geloof is persoonlijk en uw overtuiging respecteren wij.
De kapel is altijd toegankelijk.
Iedere dag is er een eucharistieviering om 9u, op zon- en feestdagen om 10u.

 

* ANIMATIE

  • 1x/week : geleide ontspanningsnamiddag
  • 1x/week  : turnclub
  • 3x/week : boekenclub
  • 1x/week : hobbyclub
  • maandelijks : verjaardagsfeest, dia’s ….

* CRISISOPVANG
Aan te vragen door de huisarts of hulpverlener aan huis.

* TUIN
Iedere dag toegankelijk voor alle bewoners.

* GENEESHEER
De aangewezen geneesheer komt iedere voormiddag.
De bejaarde, die dat wenst, mag vanzelfsprekend zijn huisarts behouden.

* SOCIALE DIENST
Een “sociaal verpleegkundige” begeleidt uw opname en verblijf.

* BEWONERSRAAD
1x per kwartaal komt een afvaardiging van de bewoners samen met de directie om verlangens en opmerkingen te bespreken.

* PERSONEEL

  • Bij middel van de automatische signalisatie kan U gemakkelijk beroep doen op onmiddellijke hulp van de verpleegster die 24u op 24u aanwezig is.
  • Het personeel is gebonden aan het beroepsgeheim. De geheimhouding van uw persoonlijke aangelegenheden wordt verzekerd.

* OPNAME
Opname wordt behandeld door de directeur :
de heer THYSEBAERDT.

Gelieve vooraf een afspraak te maken:tel.: 053/82.05.11

Na inschrijving op de  wachtlijst dient u om de 6 maanden te bevestigen.