Maatregelen rond Corona Covid-19!

UPDATE  22.05.2022.

Beste  bewoner, familie, beste bezoekers,

Graag informeer ik u over de huidige stand van zaken in Avondzon wat betreft Covid-19, met name de vaccinatiemogelijkheid en de mondmaskerplicht

  1. BESMETTINGEN

Momenteel zijn er geen besmettingen bij de bewoners in het rusthuis, noch bij de bewoners van de assistentiewoningen en ook niet bij de medewerkers.

Bij elk vermoeden van besmetting, of bij het vertonen  van symptomen, wordt de bewoner en/of medewerker door Avondzon getest, in samenspraak met de CRA, Dr. Schelfaut.

  1. BEZOEKREGELING

DEZE REGELING GELDT ZOWEL VOOR HET RUSTHUIS ALS VOOR DE ASSISTENTIEWONINGEN (Dorpsstraat 127, 119 en Botermelkstraat 4 en 10)

 

Met ingang van maandag 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen in de woonzorgcentra.

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door medewerkers en bezoekers blijft evenwel sterk aanbevolen.

Het blijft wel verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen voor medewerkers tijdens zorgcontacten waarbij de afstandsregel ban 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd.

 

Bezoekers die ziek zijn of symptomen vertonen van covid-19 stellen hun bezoek liefst uit.

De verplichte registratie bij binnenkomst wordt niet langer als nuttig beschouwd, en is dus niet langer noodzakelijk.

Iedereen die Avondzon binnenkomt en zich registreert verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij akkoord gaat met al onze voorwaarden en verklaart bijgevolg op eer dat hij 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde van Covid-19 (hoesten, verkoudheid, koorts, …)

Bezoekers die symptomen vertonen of positief testten op covid-19 kunnen 14 dagen niet op bezoek komen.  Wie als bezoeker positief test, vragen wij om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen en de bewoner(s) kunnen testen indien nodig.

  1. VACCINATIE 2e BOOSTERPRIK

 

Half juni kunnen wij aan onze bewoners en gebruikers ons dagverzorgingscentrum een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 aanbieden. Deze vaccinatie wordt evenwel door de Hoge Gezondheidsraad niet systematisch aanbevolen. Het effect van deze boosterprik blijkt eerder beperkt.

Wie toch een boosterprik wenst, laat dit gerust weten aan Lieve Goublomme, vóór vrijdag 3 juni 2022; graag via lg@avondzon.be. Wij bundelen alle aanvragen en voorzien dan in  een collectief vaccinatiemoment, in samenspraak met onze CRA.

Heb je vragen over de noodzaak van deze boosterprik, contacteer dan je huisarts of Dr. Schelfaut.

 

Katrien Thysebaerdt

Algemeen directeur