FAQ

Vragen over hoe omgaan met dementie?

Wij hebben een aantal brochures ter beschikking. Daarvoor kan u terecht bij onze referentiepersoon dementie, Christine Lauwerys.

Meer info is ook beschikbaar op de website van het expertisecentrum dementie.

http://www.dementie.be

Vragen over voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde?

Avondzon beschikt over een palliatief team, met opgeleide medewerkers. Contacteer hierover gerust Mia De Meyer, verantwoordelijke bewonerszorg.

http://www.leif.be

Is er een tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering?

Zodra men opgenomen wordt in een rusthuis kan een aanvraag gedaan worden voor een tegemoetkoming van € 130/maand in alle rusthuizen in Vlaanderen en Brussel.

Wat is de tegemoetkoming hulp aan bejaarden?

De overheid voorziet een tegemoetkoming voor personen met een handicap voor mensen vanaf 65 jaar of ouder, bij wie de dagdagelijkse activiteiten moeilijker of minder vlot verlopen. De aanvraag gebeurt via het gemeentebestuur.

Wordt er rekening gehouden met speciale diëten?

Uiteraard. Wij kunnen beroep doen op een deskundige diëtist, die aangepaste voeding kan voorstellen. Indien u een aangepast dieet dient te volgen, worden deze richtlijnen nauwkeurig opgevolgd.

Moet er een waarborg betaald worden?

Wij vragen een waarborg van 30 dagen huur (dagprijs).

Mag ik mijn eigen meubelen meebrengen?

Dag kan zeker. Elke kamer is standaard uitgerust met een zorgbed, nachtkastje, tafel, 2 stoelen, kleerkast, maar u mag eigen meubelen meebrengen om uw kamer op te fleuren.

Mag ik mijn eigen huisarts behouden?

Iedereen heeft vrije keuze van zijn huisarts. Deze moet wel bereid zijn om tot in het woonzorgcentrum te komen. In Avondzon hebben wij een coördinerend raadgevend arts (CRA) die elke dag aanwezig is. In dringende gevallen kan hij gecontacteerd worden.

Wat bij tijdelijke ziekte of vakantie?

Ingeval van een ziekenhuisopname of een ononderbroken én aangekondigde afwezigheid van meer dan 7 dagen een vermindering van de dagprijs toegepast worden. Deze regeling zal vanaf 2020 wijzigen.

Wat is een voorlopige bewindvoerder?

Indien een persoon onbekwaam is of wordt om zijn eigen goederen (vb geld) te beheren, kan in het kader van de bescherming van deze persoon een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld. Dat kan een familielid zijn, bij voorkeur. Indien dit niet mogelijk is wordt een externe bewindvoerder aangesteld door de vrederechter.

Wat als ik de kosten van het rusthuis niet kan betalen?

Er kan steeds een beroep gedaan worden op het OCMW, zij bekijken dan of een financiële tussenkomst mogelijk is, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.