Image
Image

Missie dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum van Avondzon is bestemd voor (bejaarde) personen die nog een grote graad van zelfstandigheid hebben, eventueel ondersteund door familie of mantelzorgers, maar die tijdens de daguren toch een mogelijkheid tot opvang zoeken. Dit met als doel om een groter gevoel van zelfredzaamheid en algemeen welzijn te creëren.

Image

Dagopvang

Het woonzorgcentrum Avondzon voorziet eveneens in de mogelijkheid tot dagopvang in het dagverzorgingscentrum. Hiermee willen wij zorgbehoevende personen stimuleren en ondersteunen door hen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Onze doelgroep bestaat uit personen die nood hebben aan sociale contacten met leeftijdsgenoten, begeleiding of toezicht bij de dagelijkse activiteiten.

Onder leiding van een coördinator worden aangepaste activiteiten georganiseerd. Er is permanent toezicht en er kan ten alle tijde beroep worden gedaan op een multidisciplinair team. Tevens streven wij naar optimale (sociale en psychologische) ondersteuning van de personen en hun eventuele mantelzorgers. Het dagverzorgingscentrum is voorzien van alle comfort: muziekinstallatie, PC, home-trainers, relaxzetels, aangepaste toiletten, bibliotheek, kranten, kleine keuken, eethoek, …

Het dagverzorgingscentrum geeft ook (ergo)therapeutisch advies om de thuissituatie te optimaliseren, en kan voorzien in bemiddeling en ondersteuning van praktische afspraken met de verschillende dienstverleningsorganisaties of de thuiszorg.

Aantal senioren op 100 in 2016

aantal senioren op 100 in 2022

aantal senioren op 100 in 2040

Aantal senioren op 100 in 2060

Door de toenemende vergrijzing en de stijgende levensverwachting zullen in de toekomst steeds meer ouderen hulp nodig hebben bij de dagelijkse activiteiten. het dagverzorgingscentrum kan daarbij de nodige ondersteuning bieden, ook voor de mantelzorgers.

Image
Image

Organisatie en doel van dagverzorgingscentrum

Elke verblijver heeft de mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag dagelijks naar het dagverzorgingscentrum te komen, afhankelijk van de noodzaak of de eigen behoefte of wens en. Ook mensen die maar enkele dagen wensen te verblijven zijn van harte welkom. Afhankelijk van de beschikbare vrije plaatsen maken wij aangepaste afspraken op maat van elke verblijver. Wij kunnen tevens voorzien in vervoer van de bewoners van thuis naar ons woonzorgcentrum en terug, via onze eigen busdienst. (tegen betaling)

Het doel van een dagverzorgingscentrum is meervoudig:

 • handhaven van sociale contacten tussen (oudere) personen
 • het voorkomen van eenzaamheid door zinvolle dagbesteding
 • aanbieden van gezonde en gevarieerde maaltijden
 • het stimuleren van de zelfredzaamheid
 • ontlasten van familie en/of mantelzorgers
 • mogelijkheid creëren om langer in een thuissituatie te blijven wonen
 • vervollediging van de thuiszorg
 • zorgverlening en advies aan zorgbehoevende personen en hun familie en/of mantelzorgers

Dagopvang

Basisprijs: € 26,67 per dag en € 17,33 per halve dag

middag- en avondmaal inbegrepen

Vervoer: Tot een afstand van 7 km  rekenen wij een forfait aan van €3,5 per rit met ons eigen busvervoer.

Wie kan gebruik maken van de dagopvang?

 • Bejaarden die eenzaam zijn en sociale contacten wensen te leggen
 • Bejaarden die bij hun kinderen of familie inwonen en overdag niet langer alleen kunnen blijven
 • Bejaarden die willen kennismaken met het dagelijks leven in een woonzorgcentrum
 • personen die nood hebben aan een bepaalde vorm van toezicht gedurende de dag.