Image
Image

Missie kortverblijf

Avondzon beschikt over 5 kamers voor kortverblijf en 5 kamers voor herstelverblijf. Deze kamers zijn bestemd voor oudere personen die omwille van een plotse situatie tijdelijk niet meer thuis of bij hun familie kunnen blijven wonen. Ook oudere personen die tijdelijk nood hebben aan meer of ruimere zorgverlening kunnen in Avondzon terecht. Ook het herstelverblijf richt zich tot oudere zorgbehoevende personen die na een opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum nog niet onmiddellijk naar een thuissituatie kunnen terugkeren.

Image

Kortverblijf

Kortverblijf: erkend onder het nummer KPE 78.

Het ouder worden gaat gepaard met onvoorzienie gebeurtenissen, die het soms onmogelijk maken om tijdelijk nog thuis te blijven. Het kortverblijf biedt een mogelijkheid om bewoners uit de ruime regio gedurende een periode van maximum 90 dagen per jaar in ons woonzorgcentrum te laten verblijven.

Indien thuis blijven tijdelijk niet meer mogelijk is bijvoorbeeld na een operatie, ziekenhuisopname, tijdens verlofperiodes, wegens ziekte van de mantelzorgers of familieleden, kan u terecht in Avondzon. Dit gaat over een verblijf gedurende enkele dagen tot enkele weken, tot maximum 3 maand per jaar.

Het verblijf wordt opgevat als een hotelservice, waar dan ook alle faciliteiten aanwezig zijn. Er is een ruime ingerichte kamer voorzien, met aangepast meubilair en een televisie en telefoon. De verblijver hoeft zich dus geen zorgen te maken over praktische aangelegenheden en hoeft enkel persoonlijke kledi, medicatie en toiletartikelen mee te brengen. De sociale dienst kan u begeleiden in het organiseren en plannen van praktische zaken.

Tijdens uw verblijf kan u gebruik maken van alle zelfde faciliteiten van onze vaste bewoners, en kan u vrij deelnemen aan ergo -of animatie activiteiten.

Image
Image

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Mee te brengen:

 • persoonlijke kledij
 • toiletartikelen
 • medicatie en schema van inname
 • identiteitskaart
 • gegevens mutualiteit (klevertjes)
 • contactgegevens contactpersoon

Basisprijs kortverblijf 2021

All-in prijs: 60,70 € per dag.

In de prijs inbegrepen:

 • TV toestel
 • Telefoontoestel
 • Frigo
 • Volledig ingerichte kamer
 • Maaltijden
 • Verzorging

Niet in de prijs inbegrepen:

 • Medicatie en medische kosten (arts, zorgverlener)
 • Was van het persoonlijk linnen
 • De gepersonaliseerde uitgaven
 • Kinesitherapie en logopedie