Image
Image

Missie thuiszorg

De thuiszorg heeft al doel de thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende mensen te ondersteunen zodat zij zo lang en zo volwaardig mogelijk in hun vertrouwde (thuis)omgeving kunnen blijven wonen.

Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op erkende en gespecialiseerde thuiszorg diensten, die op een professionele, geactualiseerde en toekomstgerichte wijze voor zorgverlening instaan. Dit gebeurt in samenwerking met en aanvullend op het bestaande aanbod van ons woonzorgcentrum.

Image

Thuisverpleging

Elke (flat)bewoner heeft steeds de vrije keuze van externe zorgverstrekker, waaronder ook de thuisverpleegdienst. Onze partner in thuisverpleging is Mederi. Dat team is erop georganiseerd om de vereiste professionele verzorging te verstrekken aan huis, dit wil zeggen dat u in uw assistentiewoning of zorgflat beroep kan doen op de juiste verzorging, afhankelijk van uw eigen zorgbehoeftes.

Dit kan zeer uiteenlopend zijn:

  • Algemene of gespecialiseerde thuisverpleging
  • Wondzorg
  • Diabetesbehandeling
  • Medicatie of infuustherapie
  • Hulp bij dagelijks/wekelijks toilet, bad of douche
  • Comforthulp

Dankzij ons team thuisverpleging krijgt u een persoonlijke aanpak op gebied van verzorging, door een lokaal ervaren team die vertrouwd zijn met de werking in Avondzon, waardoor u de garantie heeft van een goede omkadering en een breed zorgaanbod.

Het team van thuisverpleegkundigen is ervaren en is opgeleid om naast verpleegkundige en zorgkundige taken ook oog te hebben voor de familiale, psychische en sociale noden. 

Contacteer ons

Contacteer ons gerust indien u hierover nog verdere vragen heeft. Onze sociale dienst begeleidt u graag verder !

Image
Image

Kostprijs

Indien u aangesloten bent bij een mutualiteit, wordt thuisverpleging verrekend via uw mutualiteit.

indien u beroep doet op de thuisverpleging van Avondzon, wordt deze verrekening door ons in orde gebracht, waardoor u zich als bewoner niet hoeft bezig te houden met deze praktische regelingen.

Onze dienstverlening is door het RIZIV erkend.